Fallskjermjeger 2016 -søknadsfristen er forlenget

Er du en av de som planlegger å stille på opptak i 2016? På fallskjermjeger.no meldes det om forlenget søknadsfrist. Ny frist er:

Søknadsfrist forlenget


Mar 9, 2015
Søknadsfristen til Jegertroppen og Fallskjermjeger er forlenget til 26 April.
Fallskjermjeger_2015_-_2015-11-06_11.48.20
Heng deg på de ulike trådene på Milforum for mer informasjon om hvordan du best kan ruste deg til opptak og kjøret som venter der!
Oppropstråden for 2015 finner du her.