Hva er en Fallskjermjeger?

Wikipedia: En fallskjermsoldat er en soldat som er trent til å hoppe i fallskjerm. Fallskjermsoldater har en taktisk fordel i at de kan opptre på slagmarken overalt hvor luftfartøy kan fly over. De kan dermed unngå fiendens befestninger som opprettes for å slå tilbake angrep fra en bestemt retning, og de kan tvinge fienden til å forbruke styrker på å beskytte baktroppen. Fallskjermsoldater brukes ofte til å etablere et brohode. En fallskjermsoldat i infanteriet er ofte også jeger og kalles derfor fallskjermjeger. Fallskjermjegertroppen er en operativ avdeling i FSK-HJK som består av kun av vernepliktige. Troppen opererer som oftest i patruljer og øver på operasjoner langt inne på fiendtlig territorium. Der opererer de gjerne over lang tid. Soldatene skal også hente informasjon (etterretning) som kan være nyttig når man skal få et overtak over fienden.

De vernepliktige i denne avdelingen blir etter opptaket tatt opp som fallskjermjegeraspiranter. Opptaket foregår i månedsskiftet juli/august. Etter avsluttende aspirantøvelse i november blir gjenværende fallskjermjegeraspirantene fallskjermjegere. Dette (sammen med marinejegerne) blir regnet som den fysisk og psykisk hardeste førstegangstjenestene man kan gjennomføre. Tilhørende mannskaper til denne enheten kjennetegnes med sin vinrøde beret.

Året som fallskjermjeger:

 • Grovuttak
 • Rekruttskole
 • Opptak
 • Sambandskurs
 • Overlevelseskurs
 • Fallskjermkurs (automat)
 • Skytekurs
 • Avsluttende Aspirantøvelse
 • Sanitetskurs
 • Fagkurs
 • Vintertrening
 • Avsluttende Vinterøvelse
 • Pistolkurs
 • Kurs I Maritime Spesialoperasjoner (KIMSO)
 • Avsluttende øvelse (Skottland)

 

Foto: FSK/HJK
Foto: FSK/HJK

Forsvaret.no beskriver fallskjermjeger som følger:

Fallskjermjeger

Fallskjermjegertroppen er en del av utdanningsavdelingen ved Forsvarets spesialkommando og består av vernepliktige soldater som er inne til førstegangstjeneste. Søknadsfrist 1. mars 2016.

Fallskjermjegerne jobber i små grupper og skal være i stand til å løse langvarige oppdrag langt inne på fiendtlig område. Dette krever soldater som er fysisk og psykisk robuste, har sterk viljestyrke, god læringsevne og som evner å jobbe både selvstendig og i team. Tjenesten som vernepliktig fallskjermjeger er frivillig og baserer seg på søkere som er kalt inn til førstegangstjeneste i juli kontingent. Årets innrykksdato er
​18. ​j​uli 2015.

For å kunne gjennomføre førstegangstjenest​en ved Forsvarets spesialkommando må du gjennom en omfattende seleksjonsprosess som har til hensikt å finne de best kvalifiserte kandidatene til utdanningen.

Grovuttak (2 dager)

Kvalifiserte søkere blir innkalt til grovuttak hvor det blant annet blir gjennomført legesjekk og fysiske tester for å sikre at du består de fysiske minstekravene. Du vil få mer informasjon om programmet ved oppmøte. Etter grovuttaket vil egnet personell få tilbud om å starte på rekruttskolen.

Rekruttskole (omtrent 4 uker)

På rekruttskolen vil du få de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne gjennomføre fallskjermjegeropptaket. Du vil for eksempel få grunnleggende opplæring i kart og kompass, våpentjeneste, stridsteknikk, sanitetstjeneste, sluttet orden og fysisk trening.

Opptaket (omtrent 1 uke)

Opptaket har til hensikt å identifisere og selektere soldater som er egnet til å starte som fallskjermjegeraspirant. Her vil du bli utfordret gjennom ulike øvelser som tester ditt potensial til å bli en fremtidig fallskjermjeger. I løpet av opptaket vil den enkelte bli testet og vurdert både som enkeltmann og som gruppemedlem. Opptaket er svært fysisk og psykisk krevende og dersom du ikke tilfredsstiller opptakskravene, eller evner å følge forventet progresjon, vil du bli tilbakeført til rekruttskolen.

Utdanning (omtrent 10 måneder)

Dersom du består opptaket vil du få mulighet til å starte som fallskjermjegeraspirant i fallskjermjegertroppen i Forsvarets spesialkommando.  Som fallskjermjegeraspirant vil du bli utdannet og trent på de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å løse fallskjermjegertroppens oppgaver og oppdrag. Dette innebærer blant annet fallskjermkurs, navigasjonstrening, overlevelseskurs og skytekurs. Aspirantperioden avsluttes med en eksamensøvelse som må bestås for å kunne fortsette den videre tjenesten som fallskjermjeger. Du kommer til å fryse, være våt, trett, sulten og sliten utallige ganger i løpet av tjenesten. Til gjengjeld vil tjenesten i Fallskjermjegertroppen vil gi deg utfordringer, opplevelser og erfaringer du ikke får noe annet sted. Tjenesten innebærer reising både i Norge og i utlandet i forbindelse med kurs og øvelser. Den enkelte fallskjermjeger har ca. 90 øvelsesdøgn i løpet av tjenesteåret.

Veien videre

Etter fullført og bestått førstegangstjeneste er du godt forberedt til å kunne søke spesialjegeropptaket som er starten på en karriere for operativ tjeneste ved Forsvarets spesialkommando. Du kvalifiserer i tillegg til å fylle beredskapsstillinger i avdelingens reserve- og oppfølgingsstyrke.

krav til søker:

 • Være norsk statsborger
 • Være minst 18 år før opptaket starter
 • Ha godt syn (må kunne bestå synstest).
  Laserbehandling uten kirurgiske inngrep er godkjent.
 • Ha god helse (må kunne bestå medisinsk seleksjon)
 • Ha god simultankapasitet (må kunne bestå psykomotoriske prøver)
 • Ha plettfri vandel
 • Kunne sikkerhetsklareres
 • Bestå fysiske minstekrav for utdanningen

Informasjon til søker

​ Søknadsskjemaet er ikke åpnet enda. Normalt blir dette tilgjengelig i god tid (6 til 12 uker) før søknadsfrist. Skulle du ha ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003.

På Forsvarets dedikerte rekrutteringsside Fallskjermjeger.no finner vi bl.a. følgende:

Fallskjermjeger

Fallskjermjegertroppen er en del av Utdanningsavdelingen ved FSK.
Troppen består av spesielt selekterte vernepliktig soldater.


Tjenesten er frivillig, soldatene må spesifikt søke seg til opptak og videre tjeneste.

Fallskjermjegerne jobber sammen i små grupper og skal etter førstegangstjenesten være i stand til selvstendig å løse langvarige oppdrag langt inne på fiendtlig område. Dette krever mannskaper som er fysisk robuste, har sterk viljestyrke, god læringsevne og som evner å jobbe både selvstendig og i team.

Fallskjermjegertroppen utdanner fallskjermjegere for å klargjøre kandidater til spesialjegeropptak ved FSK, og for å fylle beredskapsstillinger i avdelingens reserve- og oppfølgingsstyrke.

Legg igjen en kommentar